Чаа ном байырлалы

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт» база Кызыл хоорайның Мэриязының культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизи демнежип, Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының этнопедагогиктиг курлавыр төвүнүң методист башкылары Анна Кыдат-ооловна Ооржак, Светлана Чоодуевна Шулуу-Маадырның «Өг-бүле (…)