“Башкы” сеткүүлү 30 харлап турар!

Бөгүн “Башкы” сеткүүлдүң үндезилеттинип тургустунгаш, чырык көрген хүнүнден бээр 30 чыл болуп турар. Ооң кол редактору, Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Александр Сан-оолович Шоюн байырлыг хүнде бодунуң сактыышкыннары-биле үлешкен: “1993 чылдың февраль 1-ниң хүнүнде биске, тыва парлалганың (…)

Педагогика эртемнериниң кандидады, Национал школа хөгжүдер институттуң өөредилгениң этнокультурлуг ужур-утказын хевирлээр лабораторияның эргелекчизи Алевтина Шаалы Шагаа байырлалының сүзүктериниң дугайында лекцияны республика школаларының башкыларынга эрттирген

Шагаада ойнаар оюннар

Школачыларга мөөрейлер Мөөрейни темалар аайы-биле чорудар. Ооң айтырыгларын уругларның белеткелин барымдаалап тургузар. Мөөрейниң кол сорулгазы – билигни үнелээри болгаш кара угаанны сайзырадыры. Мөөрей үезинде уругларның төрээн дылының кырынга арыг, тода, чарт чугааларын чугулалаар. Белеткел чадазы. Мөөрейге, бирээде, хөй кижи киржир (…)

Лекция Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова «О развитии суверенной национальной системы образования»

Дата: 25 января 2023 года Место: Московский государственный областной педагогический университет     Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о развитии системы образования – в День студенчества, 25 января, праздник. Хочу с этим праздником всех поздравить, поблагодарить (…)