Улусчу педагогика төвүнүң 30 чылдаанын байырлаан

Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязы 30 чыл бурунгаар тургустунган улусчу педагогика төвүнүң таваан салган. 1992 чылда Тыва Республиканың улустуң башкызы Валентина Дөмүр-оолдуң эгелээшкини-биле гимназияга өөредилге-кижизидилге ажылынга сүзүк болгаш мөзү-шынар кижизидилгезин тыва чоннуң улусчу педагогиказынга даянып чорударының дугайында чугула сорулганы салганы бөгүнгү (…)