Степан Агбаанович Сарыг-оол – тыва чечен чогаалдың үндезилекчизи

Степан Агбанович Сарыг-оол 1908 чылдың ноябрь 17-де Таңды-Тываның Ары-Өвүр Торгалыының Кадыгбай деп черге Түлүш Агбаан деп араттың өг-бүлезинге төрүттүнген. Чажында-ла өскүс калып, аар-берге амыдыралды көрген-даа болза, алызындан тура өөредилгеже сундулуг болгаш хөй-ниитиниң ажылындан черле чыда калбайн бурунгаар чүткүлдүг чораан. Моол (…)

Тывага 10 чыл бурунгаар тыва эр кижиниң хажыттынмас дүрүмүн хүлээп алган турган

“Тыва эр кижиниң үзел-бодалын болгаш тура-соруун илереткен ёзу-дүрүмнерни хүлээп алгандан бээр бо хүн он чыл болуп турар онзагай хүн. Өгбелеривистен дамчып келген кижизидилге дүрүмнери амгы болгаш келир салгалга хажыттынмас сагыыр ужурлар апаарын чедип алыр дээш дыка хөй ажылдар кылдынып турар. Төрээн (…)