Тывада бичии уругларның тыва дылда номнар болгаш сеткүүлдериниң “Tuva_read” деп электроннуг библиотеказы тургустунган

Сентябрь айда тыва культура төвүнге бирги электроннуг библиотеканың таныштырылгазы болуп эрткен. Библиотеканың фондузунда 1000 номнуң база 100 аудиочогаалдарның электроннуг хоолгалары кирген. Тыва чогаалчыларның төрээн дылында парлаттынган номнарын база литературлуг очулгаларын чурагайжыткаш, библиотека фондузунче киирген. К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказы 2021 (…)

В Туве успешно работает “Проект-21”

На базе педколледжа в г.Кызыле прошел установочный семинар для учителей, участвующих в “Проекте -21”. Данный проект начал работать с 2021 года, он был инициирован Министерством образования Тувы и предполагает возможность получения образования на родном (тувинском) языке по предметам “Математика” и (…)