«Шын» солуннуң арынында «Башкы» сеткүүлү үнүп эгелээр деп медээни чарлаан

«Башкы» сеткүүлү – республиканыӊ Өөредилге яамызы-биле кожуун-сумуларныӊ ортумак школаларыныӊ, уруглар садтарыныӊ башкыларыныӊ ажылыныӊ кол харылзаачызы. Тыва Республиканыӊ Чазаа 2022 чылдыӊ март 17-де о «Башкы» сеткүүлүнүӊ редакциязыныӊ бүрүн эргелиг хүлээлгелерин болгаш 5 кижи составтыг штадын Тываның өөредилге яамызынче дамчыдып бээриниӊ дугайында» (…)