Россия Федерациязыныӊ күрүне байырлалы – Конституция хүнү-биле!

Республиканыӊ хүндүлүг чурттакчылары! Россия Федерациязыныӊ күрүне байырлалы – Конституция хүнү-биле байырывысты чедирип тур бис! Россия Федерациязыныӊ үндезин хоойлузу хамааты кижиниӊ кол эрге-ажыын болгаш хүлээлгелерин, күрүнениӊ дээди үнезин болгаш күрүне принциптерин тодарадып турар. Конституция бистиӊ чуртувустуӊ хамаатыларынга боттарыныӊ күзелин илередир болгаш (…)