«Бодунуң чонунуң культуразының дугайында орус дылга чогаадыг», «Орус культура дугайында бодунуң төрээн (тыва) дылынга тодарадып бижиир» деп бүгү Россия деңнелдиг мөөрей дугайында