«Бодунуң чонунуң культуразының дугайында орус дылга чогаадыг», «Орус культура дугайында бодунуң төрээн (тыва) дылынга тодарадып бижиир» деп бүгү Россия деңнелдиг мөөрей дугайында

Home > НОВОСТИ > «Бодунуң чонунуң культуразының дугайында орус дылга чогаадыг», «Орус культура дугайында бодунуң төрээн (тыва) дылынга тодарадып бижиир» деп бүгү Россия деңнелдиг мөөрей дугайында

«Бодунуң чонунуң культуразының дугайында орус дылга чогаадыг», «Орус культура дугайында бодунуң төрээн (тыва) дылынга тодарадып бижиир» деп бүгү Россия деңнелдиг мөөрей дугайында