ӨГ-БҮЛЕНИҢ, ЫНАКШЫЛДЫҢ ХҮНҮ-БИЛЕ

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Россия Федерациязының байырлалы – ӨГ-БҮЛЕНИҢ, ЫНАКШЫЛДЫҢ ХҮНҮ-БИЛЕ силерге байыр чедирип тур бис!

Өг-бүле – кижиниң ыдыктыг сүзүү, дээди Ынакшылдың, Күш-ажылдың, ада-иениң Үлегериниң кадагалакчызы болгаш суртаалчызы.

Бистиң республика шаг-төөгүден бээр өг-бүлеге хамаарыштыр онзагай чараш чаңчылдарлыг. Өг-бүлениң камгалакчызы — өгнүң эр ээзи. Ёзулуг эр кижи ажы-төлүн өг-бүлениң чараш чаңчылдарын сагыыр, өгбелерни хүндүлээр, үнелээр кылдыр өөредип, чагып сургаар. Өгнүң кыс ээзи – чуртталганың каазы, эр кижиниң шынчы эжи, бүзүрелдиг кадайы, ажы-төлүнүң ынак авазы. Чүгле ынчаар бүрүн, эп-найыралдыг өг-бүле тургузуп, ажы-төлүвүске, уйнуктарывыска үлегер болур бис. Өг-бүле хүнү-биле! Бот-боттарыңарга камныг болуңар!
#ирнш #минобрнаукирт #тыва #деньсемьилюбвиверности #өг-бүле