ХҮНДҮЛҮГ ЧАҢГЫС ЧЕР ЧУРТТУГЛАРЫВЫС! «ТҮРК ЧАРЫШ — 2021» — ДЕП МӨӨРЕЙГЕ КИРЖИРИН ЧАЛАП ТУР БИС!

«Түрк чарыш — 2021» – Википедипедияга тыва дылга бижиир Turkic Marathon 2021 деп мөөрейниң бир кезээ-дир, ооң болур хуусаазы – 2021 чылдың июль 1-ден июль 31-ге чедир.

Төлевилелдиң утказы — Википедияның дылдар-биле аңгы-аңгы үлештериниң аразында кады ажылдаарын быжыглап, Тываның, Россияның регионнарының болгаш ооң чоок кавыда чурттарының дугайында билиглерни көвүдедири болгаш Википедия бүрүзүнге Тыва болгаш Россия дугайында бижиктерни бижиири. Дараазында түрк дылдарның, культураның болгаш чоннарның дугайында хөй бижиири, Википедияга чаа киржикчилер кыйгырары, бар чүүлдерни экижидери база чаа чүүлдерни немээри.

Для подробного ознакомления с проектом нажмите на заголовок . Информация размещена в разделе “Мөөрейниң дүрүмнери”
#ирнш #википедия #тывавикипедия #тыва