ТЫВА ФИЛОЛОГИЯ ТАЛАЗЫ-БИЛЕ САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ УРУГЛАРНЫ БЕЛЕТКЭЭР ТӨП

Бөгүн, май 26-ың хүнүнде, Кызылдың А.А. Алдын-оол аттыг 2 дугаарлыг школазынга тыва дыл болгаш эге класстар башкыларынга өөредиглиг семинар эрткен.

Семинарның кол сорулгазы технологтуг карталарны кичээлдерге ажыглаар технологиязын ханы сайгарары турган. Башкылар боттарының кичээлдериниң планнарын таныштырып, чаа-чаа арга-дуржулгазын чугаалааннар. Өөреникчилер-биле ажыл-ижин база делгеренгейи-биле таныштырып бергеннер.

Улуг методист башкы Тамара Оюн делгеренгей лекциязын башкылар дыңнап, хөй-ле айтырыгларны салып сонуургадылар. Ылаңгыя шактар болгаш кейс дугайында аажок солун болган.

Семинар солун болгаш ажыктыг болган дээрзин башкы бүрүзү чугаалап турду. Киришкен башкыларга шынзылга-сертификаттарны тывыскан.
#ирнш #минобрнаукирт #тывадыл