ТЫВА ДЫЛ – ЧАШТАРГА

Апрель 15-те Ак-Довурак хоорайның уруглар садтарының кижизидикчи башкылар аразынга “Тыва дыл – чаштарга” деп регионалдыг төлевилелдиң боттандырыышкынынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. 7 уруглар садтарындан ниитизи-биле 18 башкы киришкен. Янзы-бүрү ажылдарны сонуургап, үнелеп, шииткеткилери болган -хоорайның школаларының тыва дыл болгаш чогаал башкылары сонуургаар аас-кежиктиг болдувус.

Школа биле уруглар садтарының аразында харылзааны быжыглаары база кады ажылдажылганың кезек айтырыгларын чугаалашкан. Эң солун ажылдарны жюри кежигуннери сонуургаан: “Бизиборд”, мнемотехника, лепбук, кадыы кошкак уругларның үн органнарын ажылдадырынга үннерниң дузазы дээш оон-даа өске.