ТЫВА ДЫЛ — ЧАШТАРГА

Home > НОВОСТИ > ТЫВА ДЫЛ — ЧАШТАРГА

ТЫВА ДЫЛ — ЧАШТАРГА

Апрель 15-те Ак-Довурак хоорайның уруглар садтарының кижизидикчи башкылар аразынга «Тыва дыл — чаштарга» деп регионалдыг төлевилелдиң боттандырыышкынынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. 7 уруглар садтарындан ниитизи-биле 18 башкы киришкен. Янзы-бүрү ажылдарны сонуургап, үнелеп, шииткеткилери болган -хоорайның школаларының тыва дыл болгаш чогаал башкылары сонуургаар аас-кежиктиг болдувус.

Школа биле уруглар садтарының аразында харылзааны быжыглаары база кады ажылдажылганың кезек айтырыгларын чугаалашкан. Эң солун ажылдарны жюри кежигуннери сонуургаан: «Бизиборд», мнемотехника, лепбук, кадыы кошкак уругларның үн органнарын ажылдадырынга үннерниң дузазы дээш оон-даа өске.