СТАРШИЙ В СЕМЬЕ ВСЕХ МУДРЕЕ, МЛАДШИЙ В СЕМЬЕ ВСЕХ МИЛЕЕ

Уруглар дээрге ол дыл-дыр М.Б.Кенин-Лопсан Тыва Республиканың уруглар садтарынга таарыштыр белеткеп турар орус болгаш тыва дылда чогаалдар кирген, өг-бүле номчулгазынга болгаш кижизидикчи башкыларга белеткеттинип турар хрестоматиядан хүндүткелдиг улуг чогаалчывыстың “Тыва чаңчыл” / “Традиционная культура тувинцев” деп номнарындан үзүндүлерни бараалгаттывыс. СТАРШИЙ (…)