«Тыва дыл – бичии чаштарга»

«Тыва дыл – бичии чаштарга» деп төлевилелдиң ийи дугаар кезээ Школа назыны четпээн төрээн (тыва) дылынга чугаалавас база төрээн (орус) дылдыг уругларның тыва чугаазын сайзырадыр «Төрээн Тывам» деп чижек өөредилге программазы болгаш өөредилге-методиктиг комплектиниң чаа номчугаштарының байырлалы апрель 2-де Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнге эрткен.
Аңаа Россия Федерациязының улус өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, Школа назыны четпээн төрээн (тыва) дылынга чугаалавас база төрээн (орус) дылдыг уругларның тыва чугаазын сайзырадыр «Төрээн Тывам» деп чижек өөредилге программазының автору болгаш Номчулга ному, «Күдерек», «Долаана», «Бөмбүрзек», «Үлегерлиг болуру» деп номнарның тургузукчу автору, тыва дылдың сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирген хүндүлүг башкывыс – Ооржак Лидия Хорагаевна Лидия Ооржак, Национал школа хөгжүдер институттуң методизи, Кызылдың 31 дугаарлыг уруглар садының кижизидикчи башкызы, «Мээң өг-бүлем», «Төрээн хоорайым (суурум)», «Төрээн Тывам» деп ажылчын кыдырааштарның, «Төрээн Тывам» деп чижек өөредилге программазының автору Нончат Буянмаа Орлановна, номнарче кирген чогаалдарның авторларынга номнарның баштайгы экземплярларын тывыскан.

Школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлеринге ажылчын кыдырааштарны болгаш номчулга номнарны дамчыдар бис!