ТЫВА ДЫЛГА ДИКТАНТ МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

Тыва дыл хүнүнге хамаарыштыр чарлаттынган айның иштинде план езугаар 5-6, 10 класстарның өөреникчилери болгаш күзелдиг башкыларның аразынга тыва дылга диктант бижиир мөөрейни Национал школа хогжудер институт чарлаан. Чуртта болуп турар эпидемиологтуг байдалдың чылдагааннары-биле ооң мурнунда чылдарда ышкаш диктантыны хөй чон аразынга бижиттирери болдунмазы-биле тодаргай назы-харлыг уругларга болгаш күзелдиг башкылар бижиир аргалыг болганнар.

«Үш ыдык» деп диктантының кол-ла сорулгазы чон аразынга тыва дылды суртаалдаары болгаш ону кайы хире билирин өөренип көөрү болур.

База ол ышкаш Covit-19 хамчык аарыгны өөскүтпес талазы-биле тиилекчилериниң Хүндүлүг бижиктерин кожууннарның тыва дыл болгаш чогаал башкыларының методиктиг каттыжыышкын удуртукчуларының электорннуг почталарынче хоолгалаан хевирлерин чоруткан.