«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү»

Башкылар «Тыва дыл – чоннуң ɵнчүзү» деп тайылбыр-ɵɵредиглиг булуңну болгаш «Ада-иелерге сүмелер», «Чогаалчылар – чаштарга» деп темалыг дерилгени организастааннар.

Тыва дылга диктантыны 175 башкы бижээн. Башкылар аразынга «Чечен сөстүг тыва дылым» деп викториналар болуп эрткен.

Эрзин кожууннуң Бай-Дагның “Дамырак” уруглар садынга башкылар аразынга мөөрей “Хөглүг өгге дүрген чугаа”, викторина “Тывызыксыг тыва дылым” деп хемчеглер болган.
Садиктиң эргелекчизи–Хорлуу Элла Наадымовна.
Раиса Кунзен-ооловна Лойгу садикте ыры башкылавышаан, кижизидикчи башкыларның ажылын удуртуп турар.

Чаштар садтарынга тыва дыл неделязы пандемия үезинде регионда чарлаттынган кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып тургаш эрткен.