Хүндүлүг чонувус! Тыва дылдың хүнү-биле байыр чедирип тур бис.

Бистиң дылывыс тайга-таңдыларывысче, төнчү чок делгем ховуларывысче, меңги харлыг бедик сыннарывысче, арыг кылаң суглуг хемнеривисче тос-карак-биле йөрээл салып чашкан ак сүт дег арыг.

Тыва дылывыс иениң сүдү, ада кижиниң мерген сөзү сиңген онзагай, чараш, өткүт үннүг.

Төрээн дылывыс бурунгунуң тывызыксыг төөгүзүн шыгжаан база келир үеже бурунгаар сайзыралдыг.

Ол бичии чаштың баштайгы базымы дег чаптанчыг, тоолчургу маадырлар дег күчүлүг, хөөмей-сыгыт дег онзагай, тайга-сында сыын дег чоргаар.

Төрээн дылывыс кезээ шагда мөңге артар. Байырлал-биле!

#ирнш #тывадыл #тывадылхүнү