Межрегиональный семинар «Организационно-методическое обеспечение внедрения и реализации программы повышения квалификации педагогических работников субъектов Российской Федерации»

С целью обучения представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования и представителей образовательных организаций дополнительного профессионального образования по заказу Министерства просвещения Российской Федерации 19 ноября 2020 года с 9.00 ч (время местное) в рамках выполнения (…)

ТЫВА ДЫЛГА ДИКТАНТ МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

Тыва дыл хүнүнге хамаарыштыр чарлаттынган айның иштинде план езугаар 5-6, 10 класстарның өөреникчилери болгаш күзелдиг башкыларның аразынга тыва дылга диктант бижиир мөөрейни Национал школа хогжудер институт чарлаан. Чуртта болуп турар эпидемиологтуг байдалдың чылдагааннары-биле ооң мурнунда чылдарда ышкаш диктантыны хөй чон (…)

ТЫВА ДЫЛ – ЧОННУҢ БАЙЛАА!

Ноябрь 5-те ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан «2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга тыва дылдың киржилгези болгаш ужур-дузазы» деп Республика чергелиг V-ки шуулган Тыва Республиканың Чазааның деткимчези-биле Тываның өөредилге болгаш эртем яамызы, Тыва Республиканың культура яамызы, Тываның информастыг чепсектер (…)

«Тувинский язык – достояние народа»

5 ноября в Доме Правительства прошел V Республиканский форум «Тувинский язык – достояние народа», посвященный реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 гг. Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 гг. разработана и (…)

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле!

Ноябрьның 4 – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү. Ол хүн дээрге Россия чоннарының аразында эп-найыралын, амыдыралче көрүжүнүң чаңгыс аай үзел-бодалын, мөзү-шынар талазы-биле эң-не бүдүштүг аажы-чаңын, Ада-чурттуң бот-тускайлаң, хамаарышпас чоруун камгалаарын магадылап турар чараш, төөгүлүг байырлал. Эп-найыралды, кады ажылдажылганы быжыглаарынга, культура харылзааларын (…)

Дуржулгалыг башкылар

Ооржак Ролланда Анай-ооловна амгы үеде Солчур ортумак школазында тыва дыл, чогаал эртемнерин башкылавышаан, бөлгүм болгаш кичээлден дашкаар ажыл-чорудулганың кичээлдерин эрттирип, гуманитарлыг эртемнер талазы-биле методиктиг каттыжыышкынның даргазы, 5”а” класстың удуртукчу башкызы болуп ажылдап чоруур. 1996 чылдан эгелеп, амгы хүннерге чедир тыва (…)

Сергей Шойгунуң «Про вчера»

Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң «Про вчера» («Дүүнгү хүн дугайында») деп аттыг ному көскү күрүне ажылдакчызының, инженер-тудугжу, камгалакчы, шериг сайыды, Россияның географтыг ниитилелиниң президентизиниң ээлчеглиг юбилейлиг назынының кызыгаарын түңнээн ному эвес. Автор ук номунда бөдүүн, билдингир дыл-биле бодунуң чалыы үелериниң (…)

«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү»

Башкылар «Тыва дыл – чоннуң ɵнчүзү» деп тайылбыр-ɵɵредиглиг булуңну болгаш «Ада-иелерге сүмелер», «Чогаалчылар – чаштарга» деп темалыг дерилгени организастааннар. Тыва дылга диктантыны 175 башкы бижээн. Башкылар аразынга «Чечен сөстүг тыва дылым» деп викториналар болуп эрткен. Эрзин кожууннуң Бай-Дагның “Дамырак” уруглар (…)

Днем тувинского языка!

Дорогие друзья! Коллектив Института развития национальной школы поздравляет всех с Днем тувинского языка! Наш язык – это белоснежное молоко, окропляющее девятиглазкой бескрайние степи, снежные вершины, чистые реки и густую тайгу. Древний, уникальный, певучий, он впитан с молоком матери и мудрым (…)

Хүндүлүг чонувус! Тыва дылдың хүнү-биле байыр чедирип тур бис.

Бистиң дылывыс тайга-таңдыларывысче, төнчү чок делгем ховуларывысче, меңги харлыг бедик сыннарывысче, арыг кылаң суглуг хемнеривисче тос-карак-биле йөрээл салып чашкан ак сүт дег арыг. Тыва дылывыс иениң сүдү, ада кижиниң мерген сөзү сиңген онзагай, чараш, өткүт үннүг. Төрээн дылывыс бурунгунуң тывызыксыг (…)