НОЯБРЬ 1 ТЫВА ДЫЛ ХҮНҮ

Тыва Республиканың ноябрь 1-де Тыва дыл хүнүн эрттирер дугайында Тываның Улустуң чогаалчызы Александр Александрович Даржайның саналын деткивишаан, Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.Кара-оолдуң 2016 чылдың январь 18-те үнген айтыышкыны-биле ук байырлалды эрттирип турар. Аңаа таварыштыр республиканың көскү ажылдап чоруур тыва дыл, чогаал (…)

Хоочун башкылар

Башкы Даваа Аянмаа Юрьевна ажылын 1996 чылда Чаа-Хөл кожууннуӊ Булуӊ-Терек суурдан эгелээн. Келир үениӊ салгалын өөредип-кижизидеринге бодунуӊ буянныг үлүүн 24 чыл иштинде үзүктел чок бараалгадып чоруур.Аянмаа Юрьевна Ш.Ч.Сат аттыг Чаа-Хөл ортумак школазында 2000 чылдан тыва дыл болгаш чогаал башкызы бооп (…)