ТЫВА ДЫЛГА “УЛУСЧУ ДИКТАНТ”

Эргим, өңнүктер! 2020 чылдын октябрь 23-те (боттарының школазынга бижиир чада), октябрь 26-да (муниципалдыг чада), октябрь 27-де (регионалдыг чада) «Национал школа хөгжүдер институт» тыва дылда «Үш ыдык» улусчу диктант эрттирер.

Чон аразында чанчыл апарган чараш мөөрейивис Тыва Республиканың баштыңының чарлаан айтыышыкыны-биле «Тыва дыл хүнүнге» уткуштур төрээн тыва дылынга чугаалаары ону кайы-хире билиринче угланган.

Бо чылын чуртта болуп турар эпидемиологтуг байдалдың чылдагааннары-биле ооң мурнунда чылдарда ышкаш диктантыны хөй чон аразынга бижиттирери болдунмазын сагындырып каалыңар. Ынчангаш диктантыны 5-6, 10 класстарның өөреникчилери болгаш күзелдиг башкылар бижиир.

Ниити өөредилге черлеринге диктантыны чорударынга хамаарыштыр организастыг айтырыгларны Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хогжудер институт» болгаш tuvaschkola@mail.rulab.tuv.423@mail.ru деп электроннуг адрестер база вайберде «РУМО-МУМО» деп чат-биле харылзажып болур.