Ыры-шоорга алгап чоруул

Дамырактар
тайга-сыннар баштарындан сыстып үнер.
Тарамыктар
дазыл-дөстүг өгбелерден тарап үнер.
Төре херээн төөгүде тудуп чораан
Президент,
бичии чаш-даа…
бирги башкы өөредиинден чалгынналыр.

Алдар-аттыг,
арат чонда ады алгаан артистер-даа,
анаа бөдүүн,
аралашкан кожавыс-даа,
алызындан
авыралдыг башкы холун дамчып эрткен,
“Эртем-билиг
эге дөзү – Башкымда” дээр.

Башкыларны байырлалы-биле өөртүп,
Башкыларны ыры-шоорга алгап чоруул!