Ыры-шоорга алгап чоруул

Дамырактартайга-сыннар баштарындан сыстып үнер.Тарамыктардазыл-дөстүг өгбелерден тарап үнер.Төре херээн төөгүде тудуп чораанПрезидент,бичии чаш-даа…бирги башкы өөредиинден чалгынналыр. Алдар-аттыг,арат чонда ады алгаан артистер-даа,анаа бөдүүн,аралашкан кожавыс-даа,алызынданавыралдыг башкы холун дамчып эрткен,“Эртем-билигэге дөзү – Башкымда” дээр. Башкыларны байырлалы-биле өөртүп,Башкыларны ыры-шоорга алгап чоруул!