Россияның күрүне тугунуң хүнү-биле, коллегалар!

Хүндүлүг эштер!
Россияның үш өңнүг тугу – бистиң ынак чуртувустуң күчү-күжүнүң, ат-алдарының символу, Россияның салгалдарының база чүс-чүс чылдарда чуртунуң сайзыралы дээш ажылдап чоруур улус-чонунуң бир демнии, быжыг найыралының демдээ.
Бо байырлалывыс хүнүнде силерге аас-кежикти, кадыкшылды база бүгү-ле экини күзедивис!