Тыва Республиканың Баштыңы, хүндүлүг Шолбан Валерьевичиге байыр чедириишкини

Хайыралыг чаяалгаңар херечилээн,
Анаа эвес,хөй-ле чылыг йөрээл сөңнээн,
Хаяа чырыы херелденген онза хүнде
Ада-ие өөрүшкүзүн үлештивис!

Арыг, чаагай өртемчейге төрүттүнгеш,
Ада кижи оран-чурту,чону дээштиң,
Эрес-шоваа ажы-төлдер,эш-өөрү дээш,
Эчис соруу бедик чурттаар хүлээлгелиг.

Өндүр, ыдык хүлээлгеңер күчү-күжү
Өгбелерниң кыйгызындан дамчып келген,
Турум сорук, мерген угаан чүгленипкен
Тура дүшпес маадырлыыңар үлегерлиг.

“Экер эрлер көскү болгаш дидим” дижир,
“Экер эрлер чуртун баштап чоруур” дижир.
Чаагай чырык сеткилиңер буян сөңү
Сая, муң чыл балалбас ис болуп хуулзун!

Салымыңар,чаяалгаңар чүктешкизин
Чаа-чаа бодал,идеялар иштеп чоруур,
Сагынганыңар чайгаар бүдүп турар болзун!
Чаа хүнче,бурунгаар-ла, Шолбан Валерьевич!
Каас-чараш Тывавыстың төлептиг Оглу,
Кадыкшылды, өөрүшкүнү күзедивис!

Национал школа хөгжүдер институттуң коллективинден