Чаштар камгалалының хүнү-биле!

Чаштарның хүлүмзүрүү — бистиң сеткил-сагыҗывысты чылыдып турар эң-не эргим өөрүшкү. Оларның арыг, шынчы, бүзүрел сиңген чаптанчыг карактарын көргеш, кандыг-даа шыңгыы, кадыг чүректер эсти бээр. Бөгүн, Уруглар камгалалының хүнүнде, бөмбүрзектиң бичии чурттакчыларының амыдыралын улам чараш, аас-кежиктиг болгаш айыыл чок болдураалыңар!