ТЫВА ЭКИ-ТУРАЧЫ МААДЫРЛАРЫВЫСКА МӨГЕЙИГ

Кым-даа, чүү-даа уттундурбас ужурлуг…
… Оон Деражно суур көстүп турар. “Беш километржигеш” дээр карта ёзугаар шаап халдаашкынны тодараткан. Капитан Кечил-оол Монгуш Сат-биле куспакташкаш, элээн үр турганнар, оларның эң сөөлгү куспакташканы ол деп кым бодаан боор… “ЧЕ, ЭЗИРЛЕР, САЯН АРТЫНДА ТАҢДЫ ТЫВАНЫҢ ЭЗИРЛЕРИ ДЕП ЧҮВЕНИ КӨРГҮЗҮПТҮҢЕР!”.
Фронтучу чагаалар…

Sorry, comments are closed for this post.

Яндекс.Метрика