Славян бижиктиң – 863 чылы

Чыл санында майның 24-те славян чоннуг чурттарда Славян бижик болгаш культураның хүнүн байырлап турар — 863 чылдың бо хүнде Кирилл биле Мефодий алышкылар славян бижикти чогаадыпканын чарлапкан. Хөөретпейн чугаалаар болза, бо болуушкун бүгү славян чоннарның салым-хуузунга улуг салдарны чедирген, чүге (…)

Өг-бүле хүнү-биле!

Өг-бүле — үнелеп четпес өргүл!Өг-бүлениң үндезинин быжыг ынакшыл болгаш бердинген чорук тургузуп турар. Өг-бүле бистиң камгалап, карактаар шивээвис. Бистиң республика шаг-төөгүден бээр өг-бүлеге хамаарыштыр онзагай чараш чаңчылдарлыг. Өг-бүлениң камгалакчызы — өгнүң эр ээзи. Ёзулуг эр кижи ажы-төлүн өг-бүлениң чараш чаңчылдарын (…)

Уважаемые наши Ветераны!

От всего сердца поздравляем Вас с 75-летним юбилеем Великой Победы над фашистской Германией! Выражаем нашу глубокую благодарность вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию.Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны!Пусть Вера в победу (…)

ТЫВА ЭКИ ТУРАЧЫ МААДЫРЛАРЫВЫСКА МӨГЕЙИГ

Кым-даа, чүү-даа уттундурбас ужурлуг…… Оон Деражно суур көстүп турар. “Беш километржигеш” дээр карта ёзугаар шаап халдаашкынны тодараткан. Капитан Кечил-оол Монгуш Сат-биле куспакташкаш, элээн үр турганнар, оларның эң сөөлгү куспакташканы ол деп кым бодаан боор… “ЧЕ, ЭЗИРЛЕР, САЯН АРТЫНДА ТАҢДЫ ТЫВАНЫҢ (…)