Наказы старших

Уруглар дээрге ол дыл-дыр М.Б.Кенин-Лопсан Тываның улустуң чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору, этнограф, Нью-Йорк эртем академиязының чиңгине кежигүнү, Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың хөй санныг шаңналдарының эдилекчизи, хамнаашкын шинчилээриниң Американ фондузунуң тывысканы “Хамнаашкынның дириг эртинези” аттың эдилекчизи Монгуш Борахович Кенин-Лопсан бөгүн (…)

Монгуш Борахович Кенин-Лопсан

Бөгүн Тываның улустуң чогаалчызы, баштайгы тыва романның автору, шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, этнограф, төөгү эртемнериниң доктору Монгуш Борахович Кенин-Лопсан 95 харлап турар.Улуг чогаалывыска кадыкшылды, ам-даа узун назылаарын күзеп тур бис.