5-11 класстарның «Тыва дыл», «Төрээн чогаал» эртемнеринге дистанционнуг өөредилге хевиринге кичээлдээринге тайылбыр

Хүндүлүг башкылар! Школаңарның сайтызында тыва дыл, төрээн чогаал эртемнеринге календарь-тематиктиг планнаашкынны эртирер хүнү, темазы, ссылказы-биле берген турар ужурлуг. Ук кичээлдерниң ссылказынга Национал школа хөгжүдер институттуң irnsh.ru деп сайтызын айтыр. Ук сайтыже кирерде дараазында базымны кылыр.irnsh.ru– Главная – Дистанционное обучение – (…)

5-11 класстарның «Тыва дыл», «Төрээн чогаал» эртемнеринге дистанционнуг өөредилге хевиринге кичээлдээринге тайылбыр

Эргим уруглар! Школаңарның сайтызында тыва дыл, төрээн чогаал эртеминиң башкызының календарь-тематиктиг планнаашкыны деп эгеде (азы таблицада) айтып каан теманы өөренир расписаниеңер езугаар ай, хүнүн шилээш, ссылказынче базыптыңар. irnsh.ru– Главная – Дистанционное обучение- «Төрээн чогаал». Кижи бүрүзү бодунуң клазын, темазын баскаш, (…)