Онзагай чараш байырлал – Марттың 8-биле Силерге байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Эргим хундулуг башкылар,авалар, энелер, каастакчылар, эрес кежээ улуг-биче херээженнер, чарашпайлар!
Онзагай чараш байырлал – Марттың 8-биле Силерге байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!
Ол хүн бүгү бойдус часкы чечектерниң чаагай айдызындан оттуп, частыр, силерниң арын-шырайыңардан хүлүмзүрүг хаяаландыр чырып келир.
Чоок кижилериңерниң чүректери, ынакшылы, чылыгны сөңнеп салым-чолууңар чаа, кайгамчык белектерни сунуп, сеткил черни кезээде өөртүп чоруурун күзедивис!

#8марта #ирнш #развитиенациональнойшколы #минобрнаукирт