Онзагай чараш байырлал – Марттың 8-биле Силерге байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Эргим хундулуг башкылар,авалар, энелер, каастакчылар, эрес кежээ улуг-биче херээженнер, чарашпайлар!Онзагай чараш байырлал – Марттың 8-биле Силерге байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!Ол хүн бүгү бойдус часкы чечектерниң чаагай айдызындан оттуп, частыр, силерниң арын-шырайыңардан хүлүмзүрүг хаяаландыр чырып келир.Чоок кижилериңерниң чүректери, ынакшылы, чылыгны сөңнеп (…)