Тыва өг

Тыва өгнүң тургузуун, иштики дериг-херкселдериниң, тыва өг экология талазы-биле эң арыг-силиг, кадыкшылга ажыктыг байдалдарлыг деп уруглар садтарының башкыларынга чижек, көргүзүглүг, оюн-тоглаалыг III-кү шуулганнынга февраль 7-де Кундустуг сумузунга кижизидикчи башкы А.Ооржак таныштырган. Шуулганны улуг бөлүктүң чаштары боттарының танцы самы, уран чогаадыкчы (…)