Тергиин тыва хептиг башкы

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының I-ги Республика съездизинге киржип келген башкылар аразынга “Тергиин тыва хептиг башкы” деп мөөрей чарлаан турган бис. Ооң түңнелинде Суг-Бажы ортумак школазының тыва дыл болгаш төрээн чогаал башкызы Пильчеймаа Айлана Орлан-ооловна тиилекчи атты чаалап алган. Башкыга (…)