Чаа-Хөл кожуунда тыва дыл айы кидин-түлүк чоруп турар

Чаа-Хөл суурнуң «Чодураа» уруглар садында Зоя Тюлюшевна Баазакайның удуртулгазы-биле Тыва дыл айынга хамаарышкан хемчеглер эртип турар.

Чаа-Хөл кожууннуң тыва дыл,чогаал башкыларының методиктиг каттыжыыжкынының удуртукчузу Даваа А.Ю. «Чодураа» уруглар садында кижизидикчи башкыларга «Тыва дыл-чаштарга» деп республика чергелиг төлевилелдиң дугайында тайылбырны кылып, кижизидикчи башкылар-биле кады ажылдажылганы күштелдирерин дугурушканнар.