Объявлены победители республиканского заочного конкурса “Мои методические находки”

Подведены итоги Республиканского заочного конкурса “Мои методические находки”, который проводился среди воспитателей-педагогов тувинского языка дошкольных образовательных учреждений в рамках регионального проекта “Тувинский язык – детям”. Победители: Ондар Херелмаа Эрес-ооловна, Кочаа Бирма Бапааевна, Чадамба Аясмаа Дадар-ооловна, Иргит Анай-Хаак Кудус-ооловна, Кара-Сал Шораана (…)

Чаа-Хөл кожуунда тыва дыл айы кидин-түлүк чоруп турар

Чаа-Хөл суурнуң «Чодураа» уруглар садында Зоя Тюлюшевна Баазакайның удуртулгазы-биле Тыва дыл айынга хамаарышкан хемчеглер эртип турар. Чаа-Хөл кожууннуң тыва дыл,чогаал башкыларының методиктиг каттыжыыжкынының удуртукчузу Даваа А.Ю. «Чодураа» уруглар садында кижизидикчи башкыларга «Тыва дыл-чаштарга» деп республика чергелиг төлевилелдиң дугайында тайылбырны кылып, (…)