Ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнде, Тываның Улустуң чогаалчызы А.А. Даржайның 75 харлаанынга тураскааткан “Тыва дыл – чоннуң өнчүзү” деп Республика чергелиг IV-кү Шуулганы болуп эртер

Home > НОВОСТИ > Ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнде, Тываның Улустуң чогаалчызы А.А. Даржайның 75 харлаанынга тураскааткан “Тыва дыл – чоннуң өнчүзү” деп Республика чергелиг IV-кү Шуулганы болуп эртер

Ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнде, Тываның Улустуң чогаалчызы А.А. Даржайның 75 харлаанынга тураскааткан “Тыва дыл – чоннуң өнчүзү” деп Республика чергелиг IV-кү Шуулганы болуп эртер

«Тыва дыл — чоннуң өнчүзү» деп IV-кү Республика шуулганының программазы:

Эртер чери — Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравченко кудумчузу, 46 «Улусчу чогаадылга бажыңы»

09:00-10:00 — Киржикчилерниң бүрүткели

10.00-11.00 — «Тыва чогаалдарның школа ном саңы» серияның, «Тыва дыл – чаштарга» төлевилелдиң уругларга номчугаштарының, тыва дылдың онлайн школазының, смартфоннарга «Тыва чаңчылдар» деп мобильдиг капсырылгазының презентациялары

11:00-11:20 — Шуулганның ажыдыышкыны

11:20-12:00 — Тыва Республиканың Чазак Даргазы Ш.В. Кара-оолдуң байыр чедириишкини

Шаңналдар тыпсыры:

«Национал литературлуг премия» мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаары.

«Тыва дылдың тергиин кабинеди» деп республика мөөрейиниң тиилекчилерин шаңнаары.

12:00-12:40 — Пленарлыг кезээ.

«Тываныӊ Улустуӊ чогаалчызы А.А. Даржайныӊ чогаадыкчы туружу болгаш уран-чечен аргаларның шилилгези». Донгак Уран Алдын-ооловна, филология эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң чогаал шинчилекчилериниң бөлүүнүң удуртукчузу.

«Үндезин культура – тыва дыл». Көшкендей Игорь Михайлович, Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң директору.

«Информастыг сан технологиялары-биле тыва дылды нептередир аргалары». Донгак Буян Алексеевич, экономика эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң директору.

«Тыва дыл массалыг информация чепсектеринде». Ондар Мерген Орланмаевич, ниитилел-политиктиг «Шын» солуннуң үндүрүкчү редактору.

«Өөредилге системазында тыва дылды сайзырадыры-биле төлевилелдерниң чорудулгазы». Товуу Сайзана Сергеевна, философия эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының Национал школа хөгжүдер институттуң директору.

12:40-13:00 — Түңнелдер үндүрери. Резолюция хүлээп алыры.