Шагаа байырлалынга тураскааткан хемчеглер республиканың кожууннарынга болуп эрткен

Бии-Хем кожууннуң школалары (Өөк, Туран, Тарлаг, Сесерлиг)

Чаа-Хөл кожуун

Чеди-Хөл кожуун

Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем школазынга (5-8 класстар)