«Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде» деп төлевилелдерниӊ сайгарылгазы болуп эрткен

Декабрь 24-те Национал школа хөгжүдер институдунга Сайзана Сергеевна Товуунуӊ удуртулгазы-биле тыва дыл болгаш этнопедагогика лабораториязы база Республиканыӊ өөредилге-методиктиг каттыжыышкыныныӊ кежигүннери-биле «Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде » деп төлевилелдерни боттандырарыныӊ дугайында ажылчын чөвүлел хуралы болуп эрткен. (…)