Национал школа хөгжүдер институттуӊ ажылдакчылары универсиадага идепкейлиг киришкеннер

2018 чылдыӊ декабрь 18-те Делегей чергелиг 24-кү Эстафетаныӊ оду деп универсиада Кызылга болуп эрткен. Тыва Республиканыӊ төвүнге эртер оруунуӊ ниити хемчээли – 3900 м.

Факел (тудукчулары) чырыдыкчылары Алдан-Маадыр аттыг национал музейниӊ чанындан 12:30-ден эгелээш, хоорайныӊ билдингир онза солун черлерин таварып эрткеннер: Кызыл партизан тураскаалы, «Азия Төвү» обелискизи, Цечелниӊ хүрээзи, Тыва үндезин культура төвү.

Кызылдыӊ кудумчуларынга Отту 17 факел тудукчулары эртер. Оларныӊ аразында Тыва Республиканыӊ баштыӊы Шолбан Валерьевич, кикбоксингиниӊ делегей чемпиону Монгуш Кежик, самбога Европаныӊ ийи дакпыр чемпиону, дзюдога Пан-Американыӊ хүлер медальдыӊ тиилекчизи Монгуш Альберт, шериг албан ажылдакчыларыныӊ аразынга хостуг хүрештиӊ үш дакпыр делегей чемпиону, делегейниӊ бирги черге тиилекчизи Куулар Начын, дзюдога Европаныӊ бирги черге тиилекчизи Ондар Саян, ча адыкчыларыныӊ спортсменнериниӊ аразынга Европаныӊ мөӊгүн медальдыӊ тиилекчизи Очур Руслан, Тываныӊ күрүне университединиӊ ректору Ольга Матпаевна, Siberian Wellness деп компанияныӊ төлээлекчизи, «Vo_Yong_возрождение» деп аныяктар шимчээшкининиӊ удуртукчузу Гульсара Сибагатуллина.

Национал школа хөгжүдер институттуӊ директору С.С. Товуунуң удуртулгазы-биле ажылдакчылары универсиадага идепкейлиг киришкеннер.

Эстафетаныӊ оду деп Сургуулдар оюнунуӊ түӊнел байырлалы Арат шөлүнге 13:00 шакта кывыскан.

Декабрь 10-да Тываныӊ күрүне университединге волонтерларныӊ штавын ажытканын демдеглеп каары база чугула.

Кышкы Универсиада – 2019 деп от фестивали Кызылдан Абаканга чедер. Декабрьныӊ 21-де эстафетаныӊ федералдыг чадазы доостур. Дараазында эстафетаныӊ эртер оруу Красноярск крайныӊ девискээрлеринге болур. 2019 чылда Сургуулдарныӊ от оюну Красноярск крайныӊ 13 хоорайларынга ужуражыр.

Эстафета 2019 чылдыӊ март 1-де Красноярскиге төнер.