“Уран сөстүң сырыны”

Тыва дылды, сайзырадыр, тыва чогаалды чон аразынга суртаалдаар база аныяк чогаалчыларның чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын деткиир сорулгалыг “Уран сөстүң сырыны” деп төлевилелди Тываның өөредилге болгаш эртем яамызының “Национал школа хөгжүдер институдунуң” башкылары Мария Күжүгет, Лидия Ооржак “Поэзия Хүнүнге” тураскаадып 2017 чылдан эгелеп боттандырып эгелээн.

Шүлүк-чогаал байырлалының бирги киржикчилери ТР-ның Улустуң чогаалчызы Эдуард Мижит база Тывада билдингир чогаалчылар Мария Күжүгет, Саяна Өндүр, Меңги Ооржак олар болганнар.  Ук хемчегге Кызыл кожууннуң болгаш Кызыл хоорайның тыва дыл, чогаал башкылары база Кызылдың дугаары 9 гимназиязының өөреникчилери идепкейлиг киришкеннер.

Ийиги  байырлалга хоочун чогаалчы Лидия Иргитке баштаткан аныяк чогаалчылар Мааты-оол Шончалай, Альберт Маадыр-оол база Григорий Кылын-оол боттарының чогаалдырын чонга таныштырган. Бо удаада Кызылда хоорайда чаа ажыттынган 16 дугаарлыг лицейниң өөреникчилери шүлүк чогаалынга сонуургалдыын бадыткап, идепкейлиг киришкеш барганнар.

Декабрь 14-те болуп эртер шүлүк байырлалы “Национал школа хөгжүдер институдунуң” методист башкызы Лидия Ооржактың 60 харлаанын уткуштур эртер. Ук хемчегге Лидия Ооржак база аныяк шүлүкчүлер Григорий Кылын-оол, Алдынмай Сагаан-оол, Кежик Коңзай база хөглүг-баштак чогаалдарын таныштырып Март-оол Ховалыг киржир.