Өөредилге болгаш эртем яамызының Национал школа хөгжүдер институдунуң кылып үндүргени 5-9 класстарның тыва дыл болгаш төрээн чогаал номнарының сигналдыг экземплярлары келген

Тыва Республиканың Чазааның 2017 чылдың апрель 7-де үндүргени № 152 дугаар доктаалы ёзугаар “2017-2020 чылдарда тыва дылдың сайзыралы” деп күрүне программазының база бир кол айтырыы – тыва дыл болгаш тыва чогаал номнарының эртем шугумнарын (предметные линии) чаартып кылыры. Ынчангаш Национал (…)