«Тыва  дыл –  чоннуң  өнчүзү»  деп республика чергелиг III ШУУЛГАННЫҢ ПРОГРАММАЗЫ

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы Национал школа хөгжүдер институт Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү        «Тыва  дыл –  чоннуң  өнчүзү»  деп республика чергелиг III ШУУЛГАННЫҢ     (…)

Тыва Республиканың «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп III дугаар шуулганының чорудуу

Эрттирер хүнү: 2018 чылдың ноябрь 1, 14.00 шакта. Болур чери: Республиканың Улусчу чогаадылга бажыңы, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, бажың 46. Сценаның солагай талазында микрофоннуг индир тургустунган, 2 корзинада чечектер салдынган. Сценада экранда шуулганның логотиви көстүп турар. Шуулганның башкарыкчызы: Салчак Василий Савырович,   (…)