Чогаадыг мөөрейинге

“Тыва дыл” хүнүн уткуштур бадылаттынган планны боттандырары-биле школачылар аразынга республика чергелиг “Төрээн дылым” деп темага чогаадыг мөөрейи болуп эртер. Мөөрей үш чадага эртер: – бирги чада – школа иштинге (02.10. – 10.10.2018); – ийиги чада   – кожуун чергелиг  (11.10. – (…)