Записи за месяц: Октябрь 2018

Чогаадыг мөөрейинге

“Тыва дыл” хүнүн уткуштур бадылаттынган планны боттандырары-биле школачылар аразынга республика чергелиг “Төрээн дылым” деп темага чогаадыг мөөрейи болуп эртер. Мөөрей үш чадага эртер: — бирги чада – школа иштинге (02.10. – 10.10.2018); — ийиги чада   – кожуун чергелиг  (11.10. – 17.10.2018); — үшкү чада – республика чергелиг (19.10. – 24.10.2018). Мөөрейниң сорулгазы: төрээн дылынга ынак,… Далее