ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айның ужуражылгалары Барыын-Хемчик кожуун

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айны чарлаан болгай. Ук хемчеглерге хамаарыштыр “Национал школа хөгжүдер институттуң” эртем ажылдакчылары, методистери болгаш Кызыл хоорайның 9 дугаар Гимназиязының бөлүк башкылары республиканың аңгы-аңгы кожууннарынче тускай план езугаар үнүүшкүннерни чорудуп турарлар.

2017 чылдың октябрь айның 13-те Барыын-Хемчик кожууннуң 2 дугаар школазынга Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарның башкыларынга, немелде өөредилге төптериниң методист башкыларынга,“Национал школа хөгжүдер институттуң” эртем ажылдакчылары, методистери, тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциязының чогаадыкчы башкылары боттарының солун мастер-класстарын, лекцияларын, ажык кичээлдерин көргүскеннер. А чурттакчы чонга болгаш ада-иелерге “Национал школа хөгжүдер институттуң” методизи Л.Х. Ооржак “Чечен чогаал болгаш мөзү-шынар кижизидилгези” деп темага лекцияны Барыын-Хемчик кожуннуң Дөң-Терезин суурнуң чурттакчыларынга чугаалавышаан, оларны дүвүредип турар айтырыгларынга харыыны берген. Бо-ла тема-биле Ак-Довурак хоорайның 2 дугаар школазының ада-иелеринге Л.Х. Ооржак солун ужуражылганы кылган.

Кызыл хоорайның 9 дугаар Гимназиязының немелде өөредилге төвүнүң башкылары, Туран хоорайның 2 дугаар школазының башкылары ук кожуунга баргаш боттарының арга-дуржулгазын солчуп, башкылар, өөреникчилер-биле кичээлдерни, ужуражылгаларны эрттиргеннер.

фото Барыын-Хемчик.docx