ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айның ужуражылгалары Пии-Хем кожуун

ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айның ужуражылгалары

Пии-Хем кожуун

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан чарлаан айынга хамаарыштыр “Национал школа хөгжүдер институттуң” эртем ажылдакчылары, методистери болгаш Кызыл хоорайның 9 дугаар Гимназиязының бөлүк башкылары республиканың аңгы-аңгы кожууннарынче тускай план езугаар үнүүшкүннерни чорудуп турарлар.

2017 чылдың октябрь айның 17-де Пии-Хем кожууннуң 2 дугаар школазынга “Национал школа хөгжүдер институттуң” эртем ажылдакчылары, методистери болгаш Кызыл хоорайның 9 дугаар Гимназиязының бөлүк башкылары ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан тускай план езугаар үнүүшкүннү чоруткан. Ук школага Пии-Хем кожууннуң тыва дыл болгаш чогаал, күш-культура, эге класстар, класс удуртукчузу башкылар киришкеннер. Олар келген аалчылардан мастер-класстарны, ажык кичээлдерни, лекцияларны, солун оюн-көргүзүглерни улуг сонуургал-биле көрүп дыңнап алганнар.