2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан

“Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

Диктантыны чаңгыс демдек-биле үнелээр. Ажылда 2-ден хөй эдилгелер бар болза, демдекти 1 балл бадырар.

“5” демдекти эдилге шуут чок, арыг, холунуң үжүү билдингир, чараш бижээн таварылгада салыр.

Түңнел демдек салырда, бердинген негелдеге дүүштүр көөр: бирги демдээ – орфографтыг частырыглар саны, ийиги демдээ – пунктуастыг частырыглар саны.

Демдээ       Чазыглар саны

«5»   0 / 0

«4»   2 / 2, 1 / 3, 0 / 4

«3»   4 / 4, 3 / 5, 0 / 7

«2»   7 / 7, 6 / 8, 5 / 9, 8 / 6

Ниити сайгарылга кылыры:

 

 

Кожуун, школа

 

Класс

 

Бижээн киржикчилер саны

 

Демдээ

 

Тиилекчилер

5 4 3 2
3-4
5-7
8-9
10-11
Тыва дыл башкылары
Чурттакчы чон

КРИТЕРИИ СӨЗҮГЛЕЛ.docx