2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

Home > НОВОСТИ > 2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан

“Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

Диктантыны чаңгыс демдек-биле үнелээр. Ажылда 2-ден хөй эдилгелер бар болза, демдекти 1 балл бадырар.

“5” демдекти эдилге шуут чок, арыг, холунуң үжүү билдингир, чараш бижээн таварылгада салыр.

Түңнел демдек салырда, бердинген негелдеге дүүштүр көөр: бирги демдээ – орфографтыг частырыглар саны, ийиги демдээ – пунктуастыг частырыглар саны.

Демдээ       Чазыглар саны

«5»   0 / 0

«4»   2 / 2, 1 / 3, 0 / 4

«3»   4 / 4, 3 / 5, 0 / 7

«2»   7 / 7, 6 / 8, 5 / 9, 8 / 6

Ниити сайгарылга кылыры:

 

 

Кожуун, школа

 

Класс

 

Бижээн киржикчилер саны

 

Демдээ

 

Тиилекчилер

5 4 3 2
3-4
5-7
8-9
10-11
Тыва дыл башкылары
Чурттакчы чон

КРИТЕРИИ СӨЗҮГЛЕЛ.docx