2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери Диктантыны чаңгыс демдек-биле үнелээр. Ажылда 2-ден хөй эдилгелер бар болза, демдекти 1 балл бадырар. “5” демдекти эдилге шуут чок, арыг, холунуң үжүү билдингир, чараш бижээн таварылгада салыр. (…)