Записи за месяц: Октябрь 2017

О проведении месячника, посвященного Дню тувинского языка

Указом Главы Республики Тыва от 18 января 2016 года был  учрежден  День тувинского языка – 1 ноября. Институтом развития национальной школы  в рамках месячника, посвященного Дню тувинского языка,  проведен лингвокультурологический десант «Уш ыдык» с целью популяризации роли родного языка, культуры тувинского народа. Институтом совместно с общественной организацией «Ассоциация учителей тувинского языка и литературы» и творческим… Далее

ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айның ужуражылгалары Пии-Хем кожуун

ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айның ужуражылгалары Пии-Хем кожуун Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан чарлаан айынга хамаарыштыр “Национал школа хөгжүдер институттуң” эртем ажылдакчылары, методистери болгаш Кызыл хоорайның 9 дугаар Гимназиязының бөлүк башкылары республиканың аңгы-аңгы кожууннарынче тускай план езугаар үнүүшкүннерни чорудуп турарлар. 2017 чылдың октябрь айның 17-де Пии-Хем кожууннуң 2 дугаар школазынга… Далее

ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айның ужуражылгалары Барыын-Хемчик кожуун

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан айны чарлаан болгай. Ук хемчеглерге хамаарыштыр “Национал школа хөгжүдер институттуң” эртем ажылдакчылары, методистери болгаш Кызыл хоорайның 9 дугаар Гимназиязының бөлүк башкылары республиканың аңгы-аңгы кожууннарынче тускай план езугаар үнүүшкүннерни чорудуп турарлар. 2017 чылдың октябрь айның 13-те Барыын-Хемчик кожууннуң 2 дугаар школазынга Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарның башкыларынга, немелде… Далее

2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери

2017 чылда ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан “Шын бижилгениң шылгалдазы” деп диктантыны үнелээриниң критерийлери Диктантыны чаңгыс демдек-биле үнелээр. Ажылда 2-ден хөй эдилгелер бар болза, демдекти 1 балл бадырар. “5” демдекти эдилге шуут чок, арыг, холунуң үжүү билдингир, чараш бижээн таварылгада салыр. Түңнел демдек салырда, бердинген негелдеге дүүштүр көөр: бирги демдээ – орфографтыг частырыглар саны, ийиги демдээ… Далее

Примерный план проведения месячника, посвященного Дню тувинского языка

Проект Примерный план проведения месячника, посвященного Дню тувинского языка   № Мероприятия Место проведения День проведения Ответственные   1  Лингвокультурологический десант «Үш ыдык» во всех кожуунах республики с целью популяризации роли родного языка, культуры тувинского народа в социально-экономическом развитии Республики Тыва (культурно-просветительские мероприятия, публичные лекции, встречи с населением, презентации проектов) В кожуунах республики 2-27 октября… Далее

Тыва дыл хүнүнге тураскааткан айның чижек планы. Төлевилел

Төлевилел Тыва дыл хүнүнге тураскааткан айның чижек планы   № Хемчеглер Болур чери Болур хүнү Харыылаар албан черлери болгаш харыысалгалыг улус 1  Кожууннарже «Үш ыдык» деп дыл болгаш культурлуг Тыва Республиканың социал-экономиктиг сайзыралынга тыва дылдың үнезин делгемчидериниң талазы-биле  бүгү талалыг үнүүшкүн (культура-чырыдыышкынныг хемчеглер, лекциялар, чон-биле ужуражылгалар, төлевилелдер көргүзүп тайылбырлаары болгаш оон-даа өске); Бүгү кожууннарга 2.10… Далее