Тыва дыл болгаш харылзалыг чугаа сайзырадылгазынга чижек ажылчын программалар, кол ниити өөредилге (5-9 класстар) ортумак (долу) ниити өөредилге (10-11 класстар)

Home > НОВОСТИ > Тыва дыл болгаш харылзалыг чугаа сайзырадылгазынга чижек ажылчын программалар, кол ниити өөредилге (5-9 класстар) ортумак (долу) ниити өөредилге (10-11 класстар)